O`ZBEK :: ENGLISH    

KUTUBXONA

 
  NOG`ORA
  Urib chalinadigan o`zbek xalq chog`u asboblaridan. Nog`ora sopoldan yasalib, ustiga echki yoki kiyik terisi qoplanadi. Nog`ora ma’lum bir sozga ega emas. U O`zbekistondan tashqari boshqa sharq mamlakatlarida ham ishlatiladi.


 
 
© Husniddin ATO,2003-2008