O`ZBEK :: ENGLISH    

KUTUBXONA
FOTO GALEREYA

VIDEOLAR:

MAQOLALAR

Abror Zufarov - O`zbekiston davlat konservatoriyasi,
an'anaviy ijrochilik kafedrasi katta o`qituvchisi.
ASIL OHANGNI IZLAB...
O'zbek musiqachisi o'zini nega o'zbek musiqasiga ta'luqliligini chuqurroq anglamoqchi bo'lsa, u avvolo o'zining ijrosida o'bekonalikni ohangga aylantirib berayotgan unsurlarini (element) imkon qadar ilg'ashi kerak. Bu unsurlarga musiqamizdagi nola, bezak, qochirim, pardalar, tovush qator va xokazolar kabi tushunchalar kiradi. Musiqachi ijro vaqtida ushbu unsurlardan son sanoqsiz holda foydalanadi. Lekin, har doim ham o'zi chizgan ushbu musiqiy naqshni o'zi aniq o'lchamga solib bera olmaydi. Har bir ijodkor o'z ustida ishlar ekan, san'atning ana shu chuqur olamlarigacha anglab yetish, eng noyob javharlarini izlab topishga urinadi.
Quyida yozmoqchi bo'layotganlarimizham, mana shunday izlanishlar natijasida ortirilgan amaliy tajribalarning bir mahsulidir. >>> batafsil

Musical Traditions and Ceremonies of Bukhara
Autor:
Alexander B. Djumaev
Abstract: The author considers Bukharian musical traditions as multi-cultural phenomena which demonstrate different types of syntheses pre-Islamic and Islamic elements, inter-confessional cooperation and mutual influences of ethnic groups and peoples living in the city. Various factors, such as climatic conditions, traditional architecture and the inclination of its citizens towards musical entertainment >>> read more (on PDF file)

"QOBUSNOMA"dan.
"HOFIZ va SOZANDALIK ZIKRIDA" - O`ttiz oltinchi bob.
     Ey farzand, agar hofiz bo`lsang, xushfe'l, quvnoq bo`l, hamisha pok, mutayyab va xush zabon bo`lg`il va o`z ishingga mashg`ul bo`lg`il, yaramas xulq, qo`pol bashara bo`lmag`il.

Oqilxon Ibrohimov-San'atshunoslik fanlari doktori, professor
Ranglarda sadolangan maqomlar.
 

Soibjon Begmatov-san'atshunoslik fanlari nomzodi, O`zbekiston Davlat Konservatoriyasi dotsenti
Navoiy va musiqa.
    Navoiy g`azaliyotida musiqa san’ati ijodiyotining bastakorlik, mumtoz ijrochilik va nazariy tarmoqlari falsafiy ma’noda o`z ifodasini topgan. Va ko`p hollarda bastakorlikni nag`masoz; mumtoz musiqa namunalaridan Ushshoq, Navo; xalqona asarlardan – tarona; cholg`ulardan – chang; ijrochilardan – mug`anniylarni serqirra ma’nolarda bayon etganini ko`ramiz.

To`xtasin G`ofurbekov - San'atshunoslik fanlari nomzodi, professor
Hazrat Navoiyning musiqiy tafakkuri.

    ... Zero, u, shoir e’tirof etganidek: « ... musiqiy ilmini ham yaxshi bilur erdi va faqir musiqiy fanida aning shogirdimen. Ko`proq o`z she’r(lar)iga musiqiy bog`lar erdi. «Isfahon» amalini bu baytig`a bog`labturkim: 
Rasid mavsumn shodiyu ayshu tarab,
Agar gado ba murodi dile rasad chi ajab» ...


Barno Muhammedova - O`zbekiston Davlat Konservatoriyasi "Musiqa tarixi", "Musiqiy jurnalistika va tanqid" kafedralari o`qituvchisi.
Avloniy va musiqa san’ati.
    O`rta Osiyo ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotida muhim o`rin tutgan jadidchilik harakati, adabiyoti va san’atining yirik namoyondalaridan biri bo`lmish Abdulla Avloniy milliy teatr va musiqa san’ati ravnaqi, xalqimizni ma’naviy qashshoqlikdan qutqarish, umumxalq madaniyatini yuksaltirih yo`lida faol ish olib borgan siymolardandir.

Oqilxon Ibrohimov-San'atshunoslik fanlari doktori, professor
Maqom tarixiga doir.
    Maqom nima? Salobatli maqom turkumlarida qanday g`oya yoki ta`limotlar ifoda etilgan? Nima sababdan maqom san`ati ko`p asrlardan buyon o`z mohiyati, demakki, badiiy qiymatini yo`qotmasdan kelmoqda?

Soibjon Begmatov-san'atshunoslik fanlari nomzodi, O`zbekiston Davlat Konservatoriyasi dotsenti
Ijrochilik san'atining ma'naviy qatlamlariga bir nazar.
    Qadimiy san`atlardan bo`lmish musiqa o`zining shakllanishi jarayonidan hozirgi davrimizgacha insoniyatning ijtimoiy hayoti bilan bog`liq holda shakllanib rivojlangan. Hayotizimining turli shart-sharoitlariga asoslangan holda musiqiy namunalar bunyod etilgan.

O'lmas Rasulov-O`zbekistonda xalq artist
    Suxan - so'z, u - mehr, u - sehr! U- yog'du, u - zulmat...

 
ADABIYOTLAR

MAQOMLAR

Фергано-Ташкентские МАКОМЫ

"HIKMATLAR SADOSI" turkumidan
Ma’naviy–ma’rifiy, adabiy–musiqiy kompozitsiya.
"Xurshid - atongdur,
Oy - ano..."
--------
"Olam yuzin obod qil"

 
© Husniddin ATO,2003-2008