O`ZBEK :: ENGLISH    

LIBRARY

 
  QAYROQ
  Qayroq O`rta Osiyo xalqlari o`rtasida tarqalgan urma musiqa asbobi. Yapaloq tekis qilib sillliqlangan to`rtta qayroq toshdan iborat. Odatda qayroqni raqsga tushuvchining o`zi chaladi.© Husniddin ATO,2003-2008