O`ZBEK :: ENGLISH    

LIBRARY

ARTICLES

Musical Traditions and Ceremonies of Bukhara
Autor:
Alexander B. Djumaev
Abstract: The author considers Bukharian musical traditions as multi-cultural phenomena which demonstrate different types of syntheses pre-Islamic and Islamic elements, inter-confessional cooperation and mutual influences of ethnic groups and peoples living in the city. Various factors, such as climatic conditions, traditional architecture and the inclination of its citizens towards musical entertainment >>> read more (on PDF file)

"QOBUSNOMA"dan.
"HOFIZ va SOZANDALIK ZIKRIDA" - O`ttiz oltinchi bob.
     Ey farzand, agar hofiz bo`lsang, xushfe'l, quvnoq bo`l, hamisha pok, mutayyab va xush zabon bo`lg`il va o`z ishingga mashg`ul bo`lg`il, yaramas xulq, qo`pol bashara bo`lmag`il.

Okilkhon Ibrohimov-Proewssor, Doctor of arts.
Ranglarda sadolangan maqomlar.
 

Soibjon Begmatov-san'atshunoslik fanlari nomzodi, O`zbekiston Davlat Konservatoriyasi dotsenti
Navoiy va musiqa.
    Navoiy g`azaliyotida musiqa san’ati ijodiyotining bastakorlik, mumtoz ijrochilik va nazariy tarmoqlari falsafiy ma’noda o`z ifodasini topgan. Va ko`p hollarda bastakorlikni nag`masoz; mumtoz musiqa namunalaridan Ushshoq, Navo; xalqona asarlardan – tarona; cholg`ulardan – chang; ijrochilardan – mug`anniylarni serqirra ma’nolarda bayon etganini ko`ramiz.

To`xtasin G`ofurbekov - San'atshunoslik fanlari nomzodi, professor
Hazrat Navoiyning musiqiy tafakkuri.

    ... Zero, u, shoir e’tirof etganidek: « ... musiqiy ilmini ham yaxshi bilur erdi va faqir musiqiy fanida aning shogirdimen. Ko`proq o`z she’r(lar)iga musiqiy bog`lar erdi. «Isfahon» amalini bu baytig`a bog`labturkim: 
Rasid mavsumn shodiyu ayshu tarab,
Agar gado ba murodi dile rasad chi ajab» ...


Barno Muhammedova - O`zbekiston Davlat Konservatoriyasi "Musiqa tarixi", "Musiqiy jurnalistika va tanqid" kafedralari o`qituvchisi.
Avloniy va musiqa san’ati.
    O`rta Osiyo ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotida muhim o`rin tutgan jadidchilik harakati, adabiyoti va san’atining yirik namoyondalaridan biri bo`lmish Abdulla Avloniy milliy teatr va musiqa san’ati ravnaqi, xalqimizni ma’naviy qashshoqlikdan qutqarish, umumxalq madaniyatini yuksaltirih yo`lida faol ish olib borgan siymolardandir.

Okilkhon Ibrohimov-Proewssor, Doctor of arts.
Towards of Semantics of Makom
    Research into the semantic basis of makoms is directly connected with the study of the origins of this art form. The music of makoms is first of all characterized as "sacred" melodies, passed down to us from our ancestors.

Soibjon Begmatov-musicologist
Uzbek music of oral tradition
    Musical art of Uzbek people was generated and developed during many centuries, leaning on two huge layers. It is professional music of oral tradition and folklore.
The professional branch of a musical heritage, being is connected to display of individual - personal thinking, includes mainly large-scale compositions.

 
LITERATURIES

MAQOMLAR

Фергано-Ташкентские МАКОМЫ

"HIKMATLAR SADOSI" turkumidan
Ma’naviy–ma’rifiy, adabiy–musiqiy kompozitsiya.
"Xurshid - atongdur,
Oy - ano..."
--------
"Olam yuzin obod qil"

 


© Husniddin ATO,2003-2008