O`ZBEK :: ENGLISH    

LIBRARY

VIDEOS:

SHASHMAQOM

DIGITAL SOUND ARCHIVE in MP3

 THE CULTURE AND ART SUPPORT FUND "BOYSUN" AND "SMI-ASIA"

We would like to thank to the UNESCO Tashkent office for sharing this materials on our web page.

BUZRUK MAQOMI

SARAXBORI BUZRUK
I-II-III-IV-V-VI taronalar
TALQINI UZZOL
Tarona
NASRULLOI
I-II-III taronalar
MO'G'ULCHAI BUZRUK
Talqinchai mo'g'ulchai buzruk
Qashqarchai mo'g'ulchai buzruk
Soqiynomai mo'g'ulchai buzruk
Ufari mo'g'ulchai buzruk
SAVTI SARVINOZ
Talqinchai savti sarvinoz
Qashqarchai savti sarvinoz
Soqiynomai savti sarvinoz
Ufari savti sarvinoz
IROQI BUXORO
Talqinchai iroqi Buxoro
Chapandozi iroqi Buxoro
Soqiynomai iroqi Buxoro
Ufari iroqi Buxoro
ROK
Talqinchai rok
Qashqarchai rok
Soqiynomai rok
Ufari pok

Nasri uzzol (variant)
Ufari uzzol (variant)

ILOVA
SURNAY IROG'I

ROST MAQOMI

MO'GULCHAI MUSHKULOT (cholg'u)
SARAXBORI ROST
I-II-III-IV-V-VI taronalar
TALQINI USHSHOQ
Tarona
NASRI USHSHOQ
Tarona
NAVRUZI SABO
Talqinchai navruzi sabo
UFARI USHSHOQ
SAVTI USHSHOQ
Talqinchai savti ushshoq
Qashqarchai savti ushshoq
Soqiynomai savti ushshoq
Ufari savti ushshoq
SAVTI KALON
Talqinchai savti kalon
Qashqarchai savti kalon
Soqiynomai savti kalon
Ufari savti kalon

ILOVALAR
SHAHNOZI GULYOR
Chapandozi gulyor
Ushshoq
Qashqarchai ushshoq

NAVO MAQOMI

MUXAMMASI BAYOT (cholg'u)
SARAXBORI NAVO
I-II taronalar
TALQINI BAYOT
Tarona
NASRI BAYOT
Tarona
ORAZI NAVO
I-II-III taronalar
HUSAYNIY NAVO
UFARI BAYOT
Chapandozi savti navo
Talqinchai savti navo
Qashqarchai savti navo
Soqiynomai savti navo
Ufari savti navo
MO’G’ULCHAI NAVO
Talqinchai mo’g’ulchai navo
Qashqarchai mo’g’ulchai navo
Soqiynomai mo’g’ulchai navo
Ufari mo’g’ulchai navo
MUSTAZODI NAVO
Talqinchai mustazodi navo
Qashqarchai mustazodi navo
Soqiynomai mustazodi navo
Ufari mustazodi navo

DUGOH MAQOMI

SARAXBORI DUGOH
I-II-III-IV-V-VI taronalar
TALQINI CHORGOH
Tarona
NASRI CHORGOH
I-II taronalar
Ufari chorgoh
SAVTI CHORGOH
Talqinchai savti chorgoh
Qashqarchai savti chorgoh
Soqiynomai savti chorgoh
Ufari savti chorgoh
MO’G’ULCHAI DUGOH
Talqinchai mo’g’ulchai dugoh
Qashqarchai mo’g’ulchai dugoh
Soqiynomai mo’g’ulchai dugoh
Ufari mo’g’ulchai dugoh
QALANDARI DUGOH
SAMANDARI DUGOH
SARAXBORI OROMIJON
Oromijon
Ufari oromijon

ILOVALAR
CHORGOH
CHORGOH II
CHORGOH III (Savt)
CHORGOH IV (Qashqarcha)
CHORGOH V (Og'ir ufar)

SEGOH MAQOMI

SARAXBORI SEGOH
I-II-III-IV-V-VI taronalar
TALQINI SEGOH
Tarona
NASRI SEGOH
Tarona
HAVRUZI XORO
I-II-III taronalar
NAVRUZI AJAM
Tarona
UFARI NAVRUZI XORO
MO’G’ULCHAI SEGOH
Talqinchai mo’g’ulchai segoh
Qashqarchai mo’g’ulchai segoh
Soqiynomai mo’g’ulchai segoh
Ufari mo’g’ulchai segoh

IROQ MAQOMI

SARAXBORI IROQ
I-II-III-IV-V-VI taronalar
MUHAYYARI IROQ
I-II-III taronalar
Chambari iroq

ILOVALAR
BEBOQCHA
SARPARDA
Nimcho'poni
Ilg'or
Suvora
Guluzurom
Girya I
Girya II
Fig'on I
Fig'on II
Bayot I
Bayot II
Bayot III
Bayot IV
Bayot V
Bayoti sheroziy I
Bayoti sheroziy II
Bayoti sheroziy III
Bayoti sheroziy IV
Bayoti sheroziy V
Qoqon ushshoqi
Samarqand ushshoqi
Begi sulton (cholg'u)
Munojot
Farg'onacha shahnoz
Samarqand ushshoqi
Ushshoq
Sayqal (cholg'u)
Bayot I
DUGOH HUSAYNIY I
DUGOH HUSAYNIY II (tarona)
DUGOH HUSAYNIY III (tarona)
DUGOH HUSAYNIY IV (tarona)
DUGOH HUSAYNIY V (qashqarcha)
DUGOH HUSAYNIY VI (soqiynoma)
DUGOH HUSAYNIY VII (ufari) 
© classsicmusic.uz ,2003-2012